Header Ads

श्री शिव वंदना : शिवपच्चाक्षरस्तोत्रम्

शिवपच्चाक्षरस्तोत्रम्         नागेन्द्रहाराय         त्रिलोचनाय    भस्माङगरागाय     महेश्र्वरराय    ।


नित्याय   शुध्दाय   दिगम्बराय   तस्मै  नकाराय   नम   शिवाय ।।1।।

मन्दाकिनी- सलिलचन्दन- चर्चिताय   नन्दीश्र्वर- प्रमथनाथ महेश्र्वराय 


मन्दारपुष्पबहुपुष्प - सुपूजिताय  तस्मै  मकाराय  नमः  शिवाय  ।।2।।


शिवाय -  गौरीवन्दानाब्ज्वृन्द -   सूर्याय    दक्षाऽध्वर   - नाशकाय    । 


श्रीनीलकण्ठाय - वृषध्वजाय  तस्मै    शिकाराय   नमः  शिवाय   ।।3।।


वसिष्ठ  - कुम्भोद्भव  - गौतमार्य - मुनीन्द्र  -  देवाऽर्चित  - शेखराय    ।


चन्द्रार्क-  वैश्र्वानर  - लोचनाय  तस्मै  वकाराय   नमः  शिवाय    ।।4।।

यक्षस्वरूपाय     जटाधराय      पिनाकहस्ताय           सनातनाय     ।


दिव्याय    देवाय    दिगम्बराय  तस्मै   यकाराय    नमः  शिवाय  ।।5।।


पच्चाक्षरमिदंं           पुण्यं           यः                पठेच्छिवसन्निधौ     ।


शिवलोकमवाप्नोति              शिवेन        सह              मोदते     ।।6।।

   
                    यह भी पढ़े : बारह ज्योर्तिलिगं मंत्र भगवान शिव के                                          

                यह भी पढ़े :  शिव बिल्वाष्टकम्                                                     
                                                                                                                                              
 ।।  इति  श्रीमच्छङकराचार्यविरचितं  शिवपच्चाक्षरस्तोत्रं  सम्पूर्णम्  । ।
   
                                               

   

                      


No comments